Leiden scoort slecht op het gebied van het stimuleren van de aanschaf van warmtepompen door inwoners die werk willen maken van de energietransitie door hun woning te verduurzamen. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.

De SP, D66 en de PvdD stellen daarom vragen aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. De partijen willen weten hoe het komt dat er zo weinig subsidieaanvragen zijn voor warmtepompen en de energietransitie. Leiden staat landelijk op een bedroevend lage plek. Slechts vier gemeenten hebben nóg minder aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp.

In de 'transitievisie warmte' die Leiden heeft opgesteld voor de periode 2022-2026 is opgenomen dat het college individuele inspanningen van bewoners stimuleert en daarbij een faciliterende rol op zich neemt. Warmtepompen zijn daarbij volgens de vragenstellers een belangrijk hulpmiddel bij het behalen van de doelstellingen van de energietransitie.

De partijen willen nu weten hoeveel warmtepompen er in Leiden al zijn geplaatst en hoe dat aantal omhoog kan. Hetzelfde geldt voor het aantal subsidieaanvragen. Dat moet omhoog en de drie partijen vragen zich dan ook af wat het college gaat doen om dat te bewerkstelligen. Het aanwakkeren en bevorderen van bewonersinitiatieven noemen SP, D66 en de PvdD cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. "De lage score op het aantal aangevraagde subsidies voor warmtepompen in de gemeente Leiden stemt ons kritisch tegenover het behalen van de doelstellingen van de energietransitie."