De brand die eind juni uitbrak in twee loodsen op het werkterrein van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder gaan voor 'serieuze vertraging' zorgen bij de aanleg van de RijnlandRoute. Dat zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland tegen Omroep West. Hoe groot de vertraging precies is, moet begin september duidelijk zijn.

Eind juni werden twee loodsen op het bouwterrein van de RijnlandRoute in Leiden volledig door brand verwoest. Daarbij gingen bouwmaterialen, machines en tunnelonderdelen verloren .
Begin september geeft het projectbureau van de tunnel uitsluitsel over de omvang van de vertraging. Dan wordt ook Provinciale Staten ingelicht worden.

De oplevering van de RijnlandRoute stond gepland voor de tweede helft van volgend jaar. Vertraging heeft mogelijk ook consequenties voor infrastructurele projecten in onder andere Leiden die mede afhankelijk zijn van de ingebruikname van de Rijnlandroute.