De gemeente Zoeterwoude roept de agrariërs op om de omgekeerde Nederlandse vlaggen die in de openbare ruimte zijn opgehangen, weg te halen. De gemeente vraagt dit zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk voor het eind van de maand.

Zoeterwoude zegt de onrust en teleurstelling van de stikstofproblematiek onder de agrariërs te begrijpen. Daarom is er niet meteen gevraagd om de vlaggen die in juli werden opgehangen weer weg te halen.

De provincie Zuid-Holland besloot aan het begin van de maand om de omgekeerde vlaggen langs provinciale wegen weg te laten halen. Het ging om de vlaggen die een gevaar voor de verkeersveiligheid vormden, zoals de driekleuren die loshingen, het zicht van camera's blokkeerden of die het zicht op borden of verkeerslichten belemmerden.