De gemeente Leiderdorp gaat de Laan van Berendrecht herinrichten. Daarbij wordt er een gescheiden fiets- en voetpad aangelegd en komt er meer groen in de vorm van gras met daarnaast een strook die wordt ingezaaid met een bloemrijk mengel van zaden. Ook wordt de straatverlichting vervangen.

Er wordt begonnen aan de zijde van de Santhorst richting het Engelendaal. Eerst worden de huidige bestrating en de kolken verwijderd. Daarna worden het fiets- en voetpad aangelegd en wordt de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Aansluitend wordt het groen aangelegd.

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en starten op dinsdag 16 augustus. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden tot eind van het jaar gaan duren.

Op zaterdag 3 september vindt de jaarmarkt plaats aan de Laan van Berendrecht. Die kan gewoon doorgang vinden. In overleg met de aannemer worden de werkzaamheden eromheen gepland.