Een kantoorgebouw van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden wordt waarschijnlijk verhuurd of verkocht aan studentenhuisvester DUWO die er zorgpersoneel in opleiding gaat onderbrengen. De gemeente Leiden, Alrijne en DUWO hebben afspraken gemaakt over een onderzoek naar de toekomst van het pand.

Sinds eind mei vangt de gemeente in het voormalige kantoorpand vluchtelingen op uit Oekraïne. In totaal wonen er nu 243 mensen. Die kunnen er in elk geval een jaar blijven. Als de oorlog dan nog niet voorbij is, kan die periode worden verlengd. De kosten die gemoeid zijn met het geschikt maken van het pand voor tijdelijke bewoning bedragen circa twee miljoen euro en worden door het Rijk betaald. Om het in de toekomst zo aan te passen dat permanente bewoning mogelijk wordt, is nog eens vijf miljoen extra nodig. Die kosten draagt DUWO die het gebouw vervolgens gaat exploiteren.

Zodra het gebouw niet meer nodig is voor de opvang van vluchtelingen, wordt het geschikt gemaakt als woonruimte voor jongeren en studenten die in de zorg willen gaan werken. In de regio is nu al een tekort aan zorgmedewerkers en daarom was Alrijne al plannen aan het maken om het overbodig geworden kantoorgebouw te bestemmen voor toekomstig zorgpersoneel. 50 procent van die groep bewoners gaat bestaan uit statushouders. Dat zijn vluchtelingen van wie al duidelijk is dat ze hier mogen blijven.

De gemeente Leiden heeft moeite om statushouders van een woning te voorzien en voor zover het mensen zijn die een baan in de zorg ambiëren snijdt het mes hier dus aan twee kanten. Statushouders krijgen een woning en kunnen aan de slag in het ziekenhuis.