In de Leidse regio worden stappen gezet om te komen tot een nieuwe middelbare daltonschool. Daarvoor is de nieuwe stichting 'Vernieuwingsonderwijs Leiden' opgericht. Als alles soepel verloopt, kan de school starten voor het schooljaar 2024-2025. Daarvoor moeten dan wel voldoende handtekeningen zijn verzameld.

"Er komen in de Leidse regio elk jaar ongeveer 600 kinderen van een vernieuwende basisschool af", aldus initiatiefnemer Joost van Mensch. "Dat kan een Jenaplanschool of een Montessorischool zijn, maar ook een Daltonschool. Ik wil voor al die kinderen die zelfstandig kunnen leren een nieuwe middelbare school beginnen in Leiden." Van Mensch heeft zijn oog laten vallen op het 'Stadsbauhaus' aan de Langegracht in Leiden als mogelijk schoolgebouw.

Om te kunnen starten met een nieuwe middelbare Daltonschool, moeten voor 15 oktober achthonderdvijftig handtekeningen zijn verzameld. Die steunbetuigingen moeten worden gezet door ouders met een kind dat op 1 november tussen de tien en dertien jaar oud is. Ze moeten ook binnen een straal van 15 kilometer van Leiden wonen.

Op 1 november moeten alle plannen zijn ingediend. Vervolgens dient de minister nog akkoord te gaan met de plannen. Om dit alles te realiseren heeft de nieuwe stichting ook een nieuwe website gemaakt: www.daltonleiden.nl. Daar kunnen bezoekers informatie vinden over Daltononderwijs en hoe zij een handtekening kunnen zetten.