Leiden krijgt de komende drie jaar van het Rijk een extra bedrag van in totaal 18 miljoen euro. Die groei heeft te maken met de omvang van het Gemeentefonds. Daaruit krijgen gemeenten jaarlijks een algemene uitkering waarvan de hoogte is gekoppeld aan de uitgaven die de rijksoverheid doet.

De verdeling van het geld uit het Gemeentefonds over de verschillende gemeenten is recent aangepast. Door deze zogeheten ‘herijking’ krijgen sommige gemeenten minder geld, terwijl andere juist een hoger bedrag ontvangen. Leiden is zo’n ‘voordeelgemeente’. Onder meer omdat Leiden als centrumgemeente allerlei voorzieningen betaalt waarvan ook de regio gebruik maakt.

De stijging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van lonen en prijzen. Door de herijking krijgt Leiden vanaf 2023 een bedrag van 2,6 miljoen euro per jaar extra. De in totaal 18 miljoen euro voor de jaren 2023, 2024 en 2024 komt daar nu dus bovenop.

De nieuwe wethouder van financiën Ashley North wil behoedzaam omgaan met de extra meevaller. “We hebben te maken met een torenhoge inflatie en bijvoorbeeld bouwkosten zijn ook explosief gestegen. We hebben dat extra geld waarschijnlijk hard nodig om bestaande projecten uit te kunnen blijven voeren. We gaan dus ook geen nieuwe plannen maken met dit geld.”