Een leegstaand kantoorgebouw tussen de Haagse Schouwweg en de Plesmanlaan gaat de komende vijf jaar ruimte bieden aan drie- tot vierhonderd asielzoekers. Dat heeft burgemeester Lenferink bekendgemaakt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het pand de komende jaren huren van ontwikkelaar Johan Oudendal.

Het is de bedoeling dat het gebouw tegen het einde van het jaar geschikt is voor het huisvesten van alle vluchtelingen die het COA er wil onderbrengen. Binnen een paar weken komen de eerste honderd asielzoekers al naar de Haagse Schouwweg. Het gaat om de vluchtelingen die nu nog in de 3 Octoberhal worden opgevangen.