De provincie Zuid-Holland gaat alsnog akkoord met de Leidse meerjarenbegroting over de periode 2023-2025. Provincies zijn verantwoordelijk voor het financieel toezicht van de gemeenten en het provinciebestuur besloot eind januari om een correctie door te voeren in de Leidse cijfers. Die waren daardoor niet meer sluitend. Na bezwaar van de gemeente Leiden en een extra toelichting krijgt Leiden nu alsnog het voordeel van de twijfel.

Het saldo van de Leidse meerjarenbegroting sloeg door de provinciale correctie om van een plus naar een negatief saldo van 1,6 miljoen euro. Met name de bedragen die Leiden had ingeboekt bij te realiseren bezuinigingen op de specialistische jeugdzorg vond de provincie niet hard genoeg. Na regionaal overleg is de onderbouwing van de bezuinigingen uitgebreid en voldoen ze nu wel aan de criteria die de provincie eraan stelt.

"We verwachten dat jullie de maatregelen actief monitoren en tijdig bijsturen door alternatieve maatregelen te nemen of de deelnemersbijdrage op te hogen", schrijft de provinciale toezichthouder aan de gemeente. "Deze mededeling betekent dat het structurele saldo van de Leidse begroting voor 2022 tot en met 2025 in tact blijft", schrijft demissionair wethouder Paul Dirkse van financiën aan de Leidse gemeenteraad.