Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wil de komende jaren 54 miljoen euro bezuinigen. De verpleegafdelingen worden bij deze bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien. Bij het ziekenhuis zullen 350 tot 400 arbeidsplaatsen vervallen, het merendeel via natuurlijk verloop.

"Aan de ene kant dalen de inkomsten en onze uitgaven zijn de afgelopen jaren toegenomen", aldus hoogleraar Jan van Lith, directielid en divisievoorzitter van het LUMC. Het ziekenhuis neemt 2,5 jaar de tijd om de bezuiniging van 54 miljoen euro te door te voeren.

"De verpleegafdelingen worden flink ontzien bij de bezuinigingen", aldus Van Lith. Op de medische afdelingen, waaronder onderzoek, onderwijs en zorg vallen, wordt meer bezuinigd. Maar vooral de ondersteunende diensten, zoals personeelszaken en de IT-afdeling, moeten financieel inleveren.

Elke afdeling van het LUMC heeft haar eigen plannen kunnen maken om de benodigde bezuinigingen binnen de eigen afdeling te realiseren. Het LUMC verwacht op basis van die plannen, dat een bezuiniging van 54 miljoen euro ook daadwerkelijk zal lukken.

Het LUMC schat dat zo'n 350 tot 400 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Het merendeel kan via natuurlijk verloop van personeel worden gerealiseerd. "De verwachting is dat zo'n honderd arbeidsplaatsen boventallig zullen zijn", zegt Van Lith over de banen waar vooralsnog geen oplossing voor is. "Maar die inschatting moet nog verder worden uitgewerkt". Het LUMC hoopt rond de zomer de juiste aantallen helder te hebben.