De gemeente Leiden gaat autoverkeer weren van de Nieuwe Rijn en de Botermarkt. Het is een van de eerder aangekondigde maatregelen uit de Leidse 'Agenda autoluwe Binnenstad', waar al mee is geëxperimenteerd. Het gaat om het hele gebied tussen het Gangetje en de Koornbrug. Het verbod wordt naar verwachting medio maart van kracht.

Met de maatregel wil de gemeente het historische centrum aantrekkelijker maken en ook de leefbaarheid in het gebied verbeteren. Ook wordt het zonder auto's verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer. Het gaat daarbij onder meer om het bevoorraden van de winkels in het gebied en ook blijven de straten open voor mindervaliden en voor bewoners die iets moeten in- of uitladen.

Het verbod wordt voorlopig aangegeven met verkeersborden. De stegen die op het gebied uitkomen worden fysiek afgesloten voor auto's. In de toekomst komen er speciale camera's die de kentekens registreren. Bewoners en bedrijven krijgen dan een ontheffing. Wie die niet heeft, ontvangt een boete op de mat.