Aannemerscombinatie COMOL5 die de RijnlandRoute aanlegt is schuldig aan het dodelijke ongeval dat in juni 2019 plaatsvond op de bouwplaats van de nieuwe verbindingsweg. De aannemer krijgt een geldboete van 50.000 euro.

Tijdens het omhoog tillen van een onderdeel van een tunnelboormachine is een ankerplaat losgeschoten uit het beton en op een medewerker terechtgekomen. Het slachtoffer is kort daarna overleden.

Volgens het OM heeft COMOL5 zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. COMOL5 krijgt daarvoor een forse boete. Het bedrijf heeft dat geaccepteerd en ook al betaald.

COMOL5 heeft volgens het OM vanaf het begin van het onderzoek een constructieve houding gehad, volledige medewerking verleend en verantwoordelijkheid genomen voor het ongeval.

Bovendien zijn naar aanleiding van het eigen interne onderzoek van COMOL5 lessen getrokken en passende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Bij het bepalen van de hoogte van het schikkingsbedrag heeft het OM meegewogen dat door COMOL5 goed contact is onderhouden met de nabestaanden van het slachtoffer.

Studiefonds


Via de verzekeraar van COMOL5 is de overlijdenschade van de nabestaanden vergoed. Bovendien is specifiek aandacht geschonken aan de minderjarige kinderen van het slachtoffer.

Om de kinderen ook in de toekomst te blijven ondersteunen, heeft COMOL5 voor hen een studiefonds opgericht. Tot slot is het voor de beslissing van het OM van belang geweest dat COMOL5 nooit eerder de fout inging.