Mensen met een laag inkomen kunnen door een nieuw volwassenenfonds een compensatie krijgen op de contributie voor sport- en cultuurverenigingen. Initiatiefnemer Erwin Wolters (PvdA) hoopt begin 2022 te starten met de twee jaar durende pilot. "Iedereen moet kunnen sporten en genieten van cultuur."

Het fonds is bedoeld voor mensen met een inkomen van ongeveer 1500 euro per maand. "Een contributie voor een sportvereniging à 250 euro per jaar is dan een enorme kostenpost. De keuze tussen voetbal of boodschappen is dan snel gemaakt."

Mensen die gebruik willen maken van het fonds, kunnen dan ook op een bijdrage van die 250 euro rekenen. Dit is voor de contributie maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld voetbalschoenen. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar voor de twee jaar durende pilot.

Hoewel de PvdA 'sowieso vindt dat iedereen mee moet kunnen doen', was de coronacrisis wel een aanjager van dit initiatief. "Corona heeft laten zien waar de knelpunten zitten in Leiden en hoe belangrijk het is om te bewegen. Daarom is het ook zo goed dat we dit nu doen omdat zo'n contributie heel duur is."

Wolters verwacht dat jaarlijks rond de duizend mensen gebruik zullen maken van het fonds. Hoeveel het er daadwerkelijk worden, moet uit de pilot blijken. En als het er veel meer zijn, is ook dat mogelijk. "We hopen dat het een succes wordt."