De Stichting Diogenes die zich sterk maakt voor de monumenten in de stad heeft twee nieuwe bestuursleden. Jan Dröge en Ron van Nood komen het bestuur versterken. Ze volgen Wim de Wolf en Hans van Klinken op die dit jaar en vorig jaar afscheid namen.

Dröge bestudeerde als zelfstandig bouwhistoricus talloze monumentale panden, groot en klein. Hij studeerde aan de TU Delft bouwkunde met specialisatie in architectuur en restauratie en volgde vanaf 1983 een avondstudie kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit Leiden, die hij in 1988 met succes afrondde. Tegen de tijd dat hij afstudeerde had Dröge zich in 1986 in Leiden als zelfstandig bouwhistoricus ingeschreven onder de naam Dröge Bureau voor bouwhistorie. Per 1 oktober jongstleden is hij met zijn bureau gestopt.

Ron van Nood ging in 1972, toen hij nog maar 17 was, aan de slag op de afdeling Financiën van de gemeente Leiden. Hij had daarna een groot aantal functies bij de gemeente. Na een dienstverband van 30 jaar in Leiden stapte hij in 2002 over naar de gemeente Zoetermeer. Daar was hij onder andere hoofd van het Ontwikkelingsbedrijf en bekleedde verschillende directeursfuncties. Nu hij met pensioen is wil hij graag maatschappelijk relevant bezig blijven.

Dröge, die lid word van de Bouwcommissie, brengt bij Diogenes zijn grote kennis van het Leidse archief en zijn ervaring op bouwkundig gebied in. Van Nood kent de gemeentelijke overheid van binnenuit en heeft bestuurlijke ervaring op verschillende terreinen.

Ze zien dat de situatie anders is dan in de beginjaren van de stichting toen er nog veel verkrotte monumenten in Leiden waren. Daar zijn er nu maar weinig meer van. De nieuwe bestuursleden vinden dat het goed zou zijn als eigenaren van een monument of een ander waardevol pand weten dat ze het pand onder nader te bespreken voorwaarden kunnen overdragen aan Diogenes. Daarbij zou het een extra stimulans zijn als Diogenes, net als de Vereniging Hendrick de Keyser, vastlegt dat de panden die Diogenes in bezit heeft nooit worden verkocht.