In het eerste kwartaal van 2022 begint de gemeente Leiden met de herinrichting van het Havenplein. Het gebied tussen de kop van de Haarlemmerstraat en de Grote Havenbrug gaat op de schop en wordt groener en verkeersveiliger.

Op de SP na zijn alle partijen in de Leidse raad enthousiast over het plan dat begin dit jaar in overleg met omwonenden en ondernemers werd gemaakt en dat nu voorligt. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen van de SP is met name tegen vanwege de kosten. "Meer dan zes ton voor een paar struiken! Dat is echt van de zotte."

GroenLinks zou eigenlijk meer willen vergroenen, maar legt zich neer bij de conclusie dat wat nu gaat gebeuren het maximaal haalbare is. "Als de parkeerdruk in de toekomst lager wordt, kan er tegen die tijd alsnog verder worden vergroend", meldde wethouder Ashley North. "Dit is het eerste plan waarin we ook al zo’n groeiscenario hebben opgenomen."

Ook het CDA schaart zich achter het plan. Oud-raadslid Arjan Bonestroo van die partij regelde in 2012 de eerste euro’s voor een vergroening van de Haven. "We zijn dus schatplichtig aan dit plan", vond CDA-raadslid Roeland Storm. De VVD is ook tevreden met een Havenplein dat verkeersveiliger, gezelliger, en groener wordt. Wel hoopt de partij nog op een toegankelijk openbaar toilet.