Het is tijdens de viering van Leids Ontzet dit jaar verboden om eigen drank bij je te hebben in de binnenstad van Leiden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van horecaondernemers in vervulling, die op die manier meer drank hopen te verkopen.

Het verbod op het bij je hebben van 'drinkgerei van glas, blik, plastic of geopende glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken', zoals de gemeente het omschrijft, geldt van 2 oktober 16.00 uur tot en met 5 oktober 6.00 uur. Het gaat om het gebied binnen de singels en rond het centraal station.

Zo'n verbod was in het verleden niet mogelijk, maar in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) werd de mogelijkheid om het meedragen van eigen blikjes en flesjes tijdelijk te verbieden afgelopen jaar opgenomen. Daarmee komt het stadsbestuur tegemoet aan een irritatie van horecaondernemers, waarvoor eigen drank tijdens Leids Ontzet een doorn in het oog is.

Afvalberg
Rond de invoering van de verplichte statiegeldbekers in 2019 werd de roep om een dergelijk verbod steeds luider. Het organiseren van evenementen in de binnenstad werd namelijk duurder, terwijl de inkomsten voor horecaondernemers steeds verder onder druk kwamen te staan door zelf meegebrachte consumpties. De drankverkoop is de belangrijkste inkomstenbron voor horecaondernemers die tijdens het volksfeest een podium neerzetten.

Het is dit jaar de tweede keer dat er met statiegeldbekers gewerkt wordt tijdens Leids Ontzet. Alle drankjes die worden uitgegeven aan mensen die niet aan een tafeltje zitten moeten in een plastic beker worden geschonken. Op de beker zit 1 euro statiegeld. Op die manier wordt er veel minder wegwerpplastic gebruikt en is de afvalberg na het volksfeest flink geslonken. Door de coronacrisis is er na Leids Ontzet 2019 nog geen ander groot evenement geweest met statiegeldbekers.