Het Huurteam gaat Leidse huurders helpen die huurproblemen hebben met huisjesmelkers en andere verhuurders. Met kwesties als onjuist afgerekende servicekosten, een te hoge huurprijs en achterstallig onderhoud kunnen huurders voortaan bij het Huurteam terecht.

Volgens de gemeenteraad weten huurders vaak niet welke rechten zij hebben. Procedures om die rechten te beschermen zijn niet voor iedereen eenvoudig te doorlopen. Ook zijn er soms lange wachtlijsten bij huurcommissies. Huurteam Leiden ondersteunt en adviseert Leidse huurders totdat de misstanden zijn opgelost. Hun diensten zijn gratis.

"Goede hulp draagt bij aan een zo eerlijk mogelijke verdeling van schaarse woonruimte", zegt wethouder Fleur Spijker (Wonen). "Fijn dat die expertise nu op één plek gebundeld en toegankelijk is voor wie dat nodig heeft."

Het Huurteam is een onafhankelijke organisatie die de komende twee jaar financieel wordt ondersteund door de gemeente. Bijna de voltallige gemeenteraad stemde afgelopen november in met een voorstel om voor 2021 en 2022 jaarlijks 135.000 euro ter beschikking te stellen voor de oprichting van een Huurteam. Na de eerste twee jaar vindt er een evaluatie plaats en kan worden besloten om de financiering structureel te maken.

Van de 60.500 woningen in de stad wordt 57 procent gehuurd, in de meeste gevallen zonder problemen. Maar er zijn ook praktijken bekend van woekerhuren en huisjesmelkers die hun panden niet onderhouden. Met de gratis hulp van Huurteam Leiden kan hier serieus de strijd mee worden aangegaan, zo hoopt de gemeente. Als huurders twijfelen of de huurprijs of het contract klopt, kan het Huurteam dat komen controleren. Het Huurteam werkt daarbij samen met de Leidse rechtswinkel.