Verzorgingshuis Groenhoven in Leiden wordt deze week in gebruik genomen door 48 ouderen uit Voorschoten. Zij moeten verhuizen, omdat hun huidige onderkomen Topaz Foreschate binnenkort wordt afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

Voor de verhuizing van de bewoners zijn vier dagen uitgetrokken. Dinsdag verhuist de eerste groep bewoners, vrijdag nemen de laatsten hun intrek in Groenhoven. In de tussentijd zijn er activiteiten en uitstapjes om de ouderen af te leiden van het verhuizen.

Aan de verhuizing is een maandenlange voorbereiding voorafgegaan. "De bewoners - mensen op leeftijd met lichamelijke klachten of dementie - en hun naasten zijn zo veel mogelijk betrokken", zegt zorgorganisatie Topaz.

"In persoonlijke gesprekken zijn hun wensen geïnventariseerd en voor de verhuizing konden ze alvast een kijkje nemen bij Groenhoven in de Witte Rozenstraat." Met de keuze voor Groenhoven als tijdelijke locatie kunnen alle bewoners bij elkaar blijven en daarmee ook het team van medewerkers en vrijwilligers.

"Omdat ouderen steeds meer en complexere zorg nodig hebben, stelt dat andere eisen aan de indeling en inrichting van een zorgcentrum", licht Topaz de keuze voor nieuwbouw toe. Het nieuwe gebouw in Voorschoten moet in de loop van 2023 klaar zijn. Dan verhuizen de bewoners weer terug en is er ook plek voor nieuwe bewoners. Het nieuwe onderkomen heeft namelijk plaats voor zeventig mensen met chronische lichamelijke klachten of dementie.