Het Leidse stadsbestuur ziet geen noodzaak om het verkameringsbeleid in de stad aan te passen, ondanks woningeigenaren die nieuwe regels door mazen in de wet omzeilen.

Woningeigenaren zouden de nieuwe regels omtrent verkamering omzeilen en toch panden ombouwen tot studentenhuizen. Dat kaartten Pieter Krol (ChristenUnie) en Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren) bij het college aan middels schriftelijke vragen.

Volgens Krol en Van der Kaap zouden pandbazen onder het quotum uit proberen te komen door een tweede adres in een andere straat te registreren. Dit quotum is juist gesteld om het aantal verkamerde woningen per straat te beperken.

Volgens het college gaat het echter om een specifieke casus, waardoor een aanpassing in het verkameringsbeleid niet nodig is. Voor het betreffende huis kon zowel op het nieuwe als op het oude adres een zogeheten onttrekkingsvergunning worden aangevraagd. Zo'n vergunning geeft een woningeigenaar het recht om een andere invulling aan de woning te geven, zoals verhuur aan studenten.

"Er is daarom geen sprake van het omzeilen van de regels. Er zijn bij het college geen signalen bekend dat er om deze reden huisnummerbesluiten zijn aangevraagd", aldus het college. De aanvraag van het huisnummer stond los van de onttrekkingsvergunning.