Zeljko-Puco Danilovic, inwoner van Leiden, is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn inspanningen om vrede te stichten in voormalig Joegoslavië. Hij kreeg deze onderscheiding donderdag uit handen van Reinout Vos, de Nederlandse ambassadeur in Bosnië en Herzegovina.

De feestelijke bijeenkomst had plaats in de woning van Vos in de Bosnische plaats Potocari. Danilovic heeft zich 22 jaar in dienst van het Interkerkelijke Vredesberaad/PAX ingezet voor de bevordering van vrede en dialoog in zijn vaderland, het voormalige Joegoslavië.

Hij bood talloze Dutchbatters, politici, gemeentebesturen en beleidsambtenaren de mogelijkheid om bezoeken te brengen aan het getroffen gebied en omgekeerd organiseerde hij tegenbezoeken in Nederland, aan Kamp Westerbork, de Tweede Kamer en rechtbanken.

Danilovic wordt door ambassadeur Vos geroemd om zijn inlevingsvermogen in de situatie van de nabestaanden van slachtoffers van de genocide in Srebrenica tijdens de Balkanoorlog in de jaren negentig. Tegelijkertijd had hij oog voor de beperkte mogelijkheden van Dutchbat.

Ook was Danilovic betrokken bij de totstandkoming van een tentoonstelling op de voormalige compound van Dutchbat in Potocari, waar nu een herinneringscentrum gevestigd is.

De voorbereiding en productie van de tentoonstelling, die in 2017 werd geopend, namen meer dan vijf jaar in beslag. Dankzij Danilovic zorgt de tentoonstelling voor een gebalanceerd beeld, dat recht doet aan alle partijen, aldus Vos.