Bewoners van de Hoge Mors zijn niet of veel te laat betrokken bij de veranderingen in hun wijk. Veel bewoners zijn niet of pas te laat geïnformeerd over informatieavonden en enquêtes aangaande het project.

De komende jaren gaat de Hoge Mors op de schop en wijkbewoners mochten meedenken over de plannen en ideeën aandragen. Het participatietraject is bedoeld om bewoners in staat te stellen te reageren op de plannen van de gemeente.

Maar volgens raadslid Maarten Kersten van Partij Sleutelstad is de informatieverstrekking van de gemeente aan de bewoners van de Hoge Mors fout gelopen.

Meerdere bewoners hebben geen flyer ontvangen met informatie over de bijeenkomsten en enquêtes. Hierdoor hebben zij niet de mogelijkheid gehad zich in te lezen of te reageren op het project. Toen er op 5 juli een nieuwe bewonersbijeenkomst werd georganiseerd, kregen bewoners wederom pas laat de uitnodiging.

Als de voorgestelde plannen van de gemeente doorgang vinden, betekent dit dat er minder parkeerplaatsen zijn in de Hoge Mors. Meerdere lengtevakken vervangen de huidige steekvakken in de buurt. Hierdoor zijn er uiteindelijk minder mogelijkheden om te parkeren.

Daarnaast heeft het project gevolgen voor de riolering, bestrating en het groen in de wijk.