Jongeren in de Leidse regio zijn over het algemeen relatief tevreden over hun eigen leven, ondanks de impact die de coronaregels het afgelopen anderhalf jaar op hen hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands-Midden naar de gezondheid van de jeugd in Leiden en omstreken.

De levens van veel middelbare scholieren zijn door de coronapandemie drastisch veranderd. GGD Hollands-Midden wilde weten welke sporen dit bij de jeugd heeft nagelaten.

Het onderzoek richtte zich op de gevolgen van de coronamaatregelen voor bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat leerlingen aangeven nog steeds tevreden te zijn over hun eigen leven, ondanks alle coronabeperkingen. Ook vindt de meerderheid van de leerlingen dat hun gezondheid goed is.

Toch blijkt de psychosociale gezondheid van leerlingen in de coronaperiode verslechterd. De vragenlijst over hoe vaak jongeren in de afgelopen vier weken somber waren, in de put zaten en zich gelukkig voelden, leverde vaker dan de jaren ervoor een ongunstige uitslag op.

Een op de tien leerlingen dacht het afgelopen jaar "een enkele keer" aan suïcide en/of automutilatie en 2,1 procent dacht er vaak aan of ondernam daadwerkelijk een poging. Vmbo-leerlingen denken vaker aan suïcide dan vwo'ers.