Het aantal boetes op de N11 richting Leiden is door trajectcontroles flink gestegen. In de maanden januari tot en met april van dit jaar werden zestienduizend snelheidsovertredingen vastgelegd. Vorig jaar waren dat er nog iets meer dan tienduizend.

De eerste maanden van de trajectcontrole (november en december vorig jaar) leverden ongeveer 7.500 overtredingen op, fors meer dan in een vergelijkbare periode met flitspalen.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid vertelde eerder dat het grotere aantal overtredingen aan de nieuwe methode van controleren ligt. "Automobilisten moeten nog wennen aan de nieuwe situatie dat de snelheid niet op een vaste plek door een flitspaal wordt gecontroleerd, maar over een langer traject."

De trajectcontrole op de N11 meet de snelheid in beide rijrichtingen tussen Zoeterwoude en Hazerswoude en tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven.

In 2020 daalde aantal overtredingen juist door coronamaatregelen

Voordat de trajectcontrole werd ingevoerd, daalde het aantal boetes op de N11. Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat er in 2020 fors minder verkeersovertredingen geconstateerd zijn dan in 2019. Deze daling van 67.000 snelheidsboetes in 2019 naar 32.300 in heel 2020 schrijft het ministerie toe aan de coronamaatregelen die leidden tot minder woon-werkverkeer.

De forse stijging van het aantal overtredingen in de eerste vier maanden van dit jaar is opmerkelijk, omdat juist ook in deze periode de coronamaatregelen flink aangescherpt waren.

Uitgerekend in maart, de maand met relatief zware lockdownmaatregelen, werden de meeste auto's door de trajectcontrole betrapt op te snel rijden: in totaal 4.800 (in beide rijrichtingen).

Het kleinste aantal overtredingen deed zich voor in februari. Opvallend is dat in deze maand, anders dan de andere drie maanden, meer automobilisten op de N11 in de richting van Leiden zijn bekeurd.