Aannemer Du Prie heeft de gemeente Leiden laten weten meer tijd nodig te hebben voor de verbouwing van het stadhuis. De klus zou eigenlijk eind dit jaar klaar moeten zijn, maar volgens wethouder Marleen Damen wordt nu gestuurd op eind januari.

De verbouwing moet in elk geval in het eerste kwartaal van 2022 afgerond zijn, schrijft Damen in een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad. "Er is in de afgelopen periode veel werk verricht door gemeente en aannemers. De verbouwing van het stadhuis vordert gestaag maar niet zo snel als gepland. De aannemer heeft een formeel verzoek ingediend tot uitstel van de opleverdatum van de verbouwing van het stadhuis", zo schrijft Damen aan de raadsleden.

Het projectteam dat namens de gemeente de verbouwing begeleidt, voert de komende weken gesprekken met de aannemer om te kijken hoe de gemeente met het verzoek om moet gaan.

De vertraging levert niet direct problemen op voor de ambtenarenhuisvesting, want het gemeentepersoneel werkt momenteel vooral thuis. Wel lopen kosten door die anders zouden stoppen. De vertraging heeft daarom wel financiële consequenties voor de gemeente. Om hoeveel geld het gaat, kan de wethouder nu nog niet zeggen.

Volgend project: restauratie van de Raadzaal

Naast de verbouwing van het stadhuis, wordt ook de Raadzaal gerestaureerd. Dit is een apart project dat nog moet beginnen. De gemeente werkt momenteel aan de benodigde vergunning en is daarover in overleg met onder andere Erfgoed Leiden en omgeving en de Welstands- en Monumentencommissie.

Andere zaken die gelijk met de verbouwing worden aangepakt zijn de restauratie van de gevel, de klokkentoren en het carillon van het stadhuis. De gevel is klaar, het werk aan de toren vordert gestaag en het carillon is binnenkort weer te horen. Het wordt komend najaar teruggeplaatst.