De gemeente Leiden is ondanks de coronacris in 2020 niet in de financiële problemen gekomen. Wel zijn tal van projecten van 19,4 miljoen euro in totaal opgeschoven naar een nieuwe uitvoerdatum. Dat staat in de jaarrekening over 2020 die donderdag overhandigd werd aan de gemeenteraad.

Dat zou betekenen dat Leiden een overschot heeft van bijna 20 miljoen euro, maar als alle projecten alsnog zijn uitgevoerd is dit overschot met 1,3 miljoen een stuk lager. Op een begroting van 500 miljoen euro, is dat bedrag minimaal.

Naast de jaarrekening over 2020 overhandigde wethouder Dirkse donderdagavond ook de Kaderbrief aan plaatsvervangend voorzitter Walter van Peijpe van de Leidse gemeenteraad. In de Kaderbrief staat wat de gemeente de komende jaren van plan is en wat dat kost. Wat er precies in de brief staat, is niet duidelijk.

De gemeenteraad komt eind juli met een (gewijzigde) meerjarenbegroting.