De gemeente Leiden wil de Bachstraat veiliger, groener en beter bereikbaar maken. Dat blijkt uit het definitieve ontwerp dat voor de straat is gepresenteerd. De voorbereidingen beginnen vanaf medio 2021.

De gemeente publiceerde eind vorig jaar een voorlopig ontwerp voor de Bachstraat. Leidenaren konden via het platform DoeMee meedenken over de plannen en eventuele ideeën aandragen. De gemeente beantwoordde de vragen en gaf extra uitleg. Deze reacties zijn meegenomen in het proces om het definitieve ontwerp te maken.

De Bachstraat ligt in een 30 kilometerzone. Om dit duidelijker te maken, verhoogt de gemeente de kruisingen in de straat. Dit dwingt automobilisten tot het hanteren van de aangegeven snelheid. Ook de voetgangersgebieden voor de flats komen hoger te liggen met het oog op de veiligheid.

Een klein gebied rondom de Korte Vlietschool krijgt borden die een 15 kilometerzone aangeven. De schoolzone is zo beter aangegeven en wordt veiliger voor naar school gaande kinderen.

De gemeente gaat ook aan de slag met het groen in de Bachstraat. Zieke bomen worden vervangen door soorten als de meidoorn of de pluim-es. De gezonde bomen blijven staan en krijgen meer ruimte rondom de stam. Daarnaast plaatst de gemeente verschillende nieuwe planten. De nieuwe planten moeten uiteindelijk ook zorgen voor meer vogels, bijen en vlinders.

Omwonenden willen meer parkeerplekken

De eerste publicatie over de plannen voor de Bachstraat leidde tot veel reacties, met name over parkeerplaatsen. Omwonenden vinden dat de huidige parkeerplekken niet voldoen aan de behoefte. Zo zouden er momenteel niet genoeg plekken zijn.

De gemeente geeft echter aan dat het aantal vakken gelijk blijft. Wel worden plekken langs de straat verbouwd tot formele parkeerplekken. Nu staan de auto's los geparkeerd. Daarnaast wordt vanaf medio 2022/2023 betaald parkeren ingevoerd. De parkeerdruk moet daardoor afnemen. Ook komen er meer fietsenrekken, wat de bereikbaarheid per fiets bevordert.

De parkeerplekken krijgen, net als de stoepen, een nieuwe bestrating. Een bewoner hoopte dat de gemeente oude stoeptegels zou hergebruiken met het oog op verduurzaming. De gemeente laat echter weten dat er nieuwe tegels komen om de kwaliteit te waarborgen. De stenen van de straat worden wel opnieuw gebruikt.

De gemeente is op dit moment op zoek naar een aannemer voor de plannen. De voorbereidingen duren ongeveer een half jaar. De uitvoering moet in november van start gaan.