De studenten die aan de Haagweg 47 in Leiden wonen, mogen daar blijven. In maart besloot de rechter nog dat het pand geen studentenhuis had mogen worden, omdat er in de vergunning te weinig was geregeld om overlast voor omwonenden te voorkomen.

De gemeente Leiden heeft de vergunning nu aangepast, in de verwachting dat die nu wel voldoet aan de eisen van de rechter.

Voordat de eerste studenten in december 2018 hun intrek namen in het gebouw was er al onrust in de buurt. Buurtbewoners waren bang voor overlast en vochten de vergunning voor het verkameren steeds aan.

In maart dit jaar gaf de rechter ze nog gelijk, maar nu heeft de gemeente dus alsnog een vergunning afgegeven. Zonder vergunning zouden de studenten het huis uit moeten.

Beperkingen versterkte muziek en gebruik van tuin

De rechtbank had twee duidelijke bezwaren. Allereerst stonden allerlei voorwaarden om overlast te voorkomen wel in het huishoudelijk reglement van het pand, maar niet in de vergunning. Volgens de rechter had dat wel gemoeten. Nu heeft de gemeente een lijst regels uit het huishoudelijk reglement alsnog toegevoegd aan de vergunning.

Het gaat om een verbod op versterkte muziek buiten of binnen met het raam open, een verbod op bierkratten in de tuin en een verbod op het parkeren van fietsen buiten de stalling van het gebouw.

Bovendien zijn er strikte regels over het gebruik van de tuin. 's Winters mag de tuin tot 20.00 uur worden gebruikt, 's zomers tot 22.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur. Deze voorwaarden stonden allemaal al in het huishoudelijk reglement, maar zijn nu dus ook vermeld in de vergunning.

Handhaving van regels nu ook in vergunning vermeld

Het andere bezwaar van de rechtbank was dat handhaving van de regels niet expliciet was opgenomen in de vergunning. De gemeente had al een plan opgesteld voor extra handhaving rond het pand, maar dat was niet in de vergunning vermeld.

Volgens de gemeente horen handhavingsregels echter helemaal niet in de vergunning. Een vergunning vertelt wat de vergunninghouder, in dit geval de studenten, moeten doen, niet hoe de gemeente als vergunningverlener daarmee om moet gaan.

Omdat handhaving van de openbare orde al een taak van de gemeente is, hoeft er niets over te worden opgenomen in de vergunning.