Leiden krijgt vanaf de zomer van 2022 een nieuwe internationale basisschool. De afgelopen jaren werd druk gezocht naar een scholenkoepel die dat mogelijk wilde maken en ook naar een geschikte locatie. Beide zijn nu gevonden.

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) opent de nieuwe basisschool in een aantal leegstaande lokalen van de Joppenszschool aan de Van Vollenhovenkade in Leiden.

Daarmee komt er een einde aan een jarenlange zoektocht waarbij veel Leidenaren ervan uitgingen dat er voor in ieder geval vijf jaar noodlokalen op het voormalige Crescendoterrein in de Mors zouden komen. Vorig jaar trok onderwijskoepel PROOLeiden-Leiderdorp de steun aan dat plan echter op het laatste moment in, waardoor een jaar vertraging ontstond.

Dat besluit was een flinke teleurstelling voor onderwijswethouder Paul Dirkse, die keer op keer de noodzaak van een nieuwe internationale basisschool benadrukte. Expats wegen de toegang tot zo'n school zwaar mee in de keuze voor de stad waar ze gaan wonen.

SCOL heeft nu toegezegd om de nieuwe internationale basisschool, bekend onder de afkorting IGBO, vanaf augustus 2022 op te starten. Er is dan vijf jaar de tijd om minimaal tachtig leerlingen aan de school te binden.

De gemeente Leiden stuurt de bewoners rond de Saffierstraat en de Van Vollenhovenkade uiterlijk volgende week een brief met informatie over de voortgang van de tijdelijke huisvesting van de internationale basisschool.