In het projectgebied N206 Europaweg van de RijnlandRoute liggen ruim vierhonderd kabels en leidingen waarvan driehonderd vanwege werkzaamheden verlegd moeten worden. Begin juni starten de ondergronds gestuurde boringen, waarmee de overlast van graafwerkzaamheden beperkt wordt.

In het gebied liggen onder meer gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen vindt plaats door middel van computergestuurde boringen.

Een ondergrondse gestuurde boring bestaat uit drie fases. Tijdens de eerste fase wordt de boor door de aarde naar het eindpunt geduwd met behulp van een meetsysteem. Hierna wordt een ruimere buis teruggetrokken zodat het voorgeboorde gat groter wordt. In de derde fase wordt een mantelbuis door de gecreëerde ruimte getrokken. Mantelbuizen zijn lege omhullende buizen waarin diverse netbeheerders kabels en leidingen gaan plaatsen.

Voor de Europaweg vinden op tien locaties boringen plaats. Naast de werklocaties voor het start- en eindpunt van deze boringen worden ook nog andere werkterreinen ingericht. Deze terreinen zijn nodig voor werkzaamheden en voor de opslag van materialen. De werkterreinen worden vanaf 17 mei ingericht. Een van de werkterreinen komt op de parkeerplaats van zwembad De Vliet.