Burgemeester Henri Lenferink is maandag herbenoemd voor zijn vierde ambtstermijn in Leiden. Hij blijft daarmee de langst dienende burgemeester van Nederland. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft Lenferink maandag officieel beëdigd.

"Mijn hartelijke gelukwensen aan Henri Lenferink met deze herbenoeming. En ook aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Leiden", zegt Smit. "Henri Lenferink heeft een nuchtere blik en een scherpe geest. Hij is een echte verbinder die veel voor de stad en de regio betekent. Ik wens de burgemeester en de gemeente een goede voortzetting van de samenwerking toe."

Lenferinks derde termijn loopt op 15 mei officieel af. De burgemeester is nu 64 jaar oud en kan zo'n vierde termijn van zes jaar precies volmaken tot aan de verplichte pensioenleeftijd - voor burgemeesters is die 70 jaar. De PvdA'er trad in 2003 aan, na een burgemeestersreferendum waarin hij het opnam tegen VVD'er Harry Groen. Hij won die strijd overtuigend. Groen werd later burgemeester van Noordwijk.

Lenferink is naast burgemeester van Leiden ook voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden, lid van het Veiligheidsberaad en voorzitter van Holland Rijnland, waarin dertien gemeenten samenwerken.