Veel studenten van het Omegaplantsoen in Leiden zijn ontevreden over de verwarmingsinstallatie van hun studentenflat. Per maand betalen de studenten hoge warmtekosten. Deze kosten lopen soms zo op, dat studenten er liever voor kiezen om de verwarming uit te laten. D66-raadsleden Sander van Diepen en Antje Jordan hebben over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Volgens studentenhuisvester DUWO zijn de hoge vaste kosten het gevolg van duurzame keuzes die zijn gemaakt bij de bouw van deze flats. D66 vindt het onwenselijk dat de kosten worden doorgeschoven naar de huurder.

De studenten zitten namelijk contractueel vast aan warmteleverancier Eteck doordat DUWO het project kocht van een projectontwikkelaar die de overeenkomst met Eteck sloot. Dat het beter kan bewijzen andere studententorens bij Lammenschans. Daar is gekozen voor andere installaties en betalen studenten per kwartaal een veel schappelijkere rekening.

Duurzaamheid en betaalbaarheid moet met elkaar in evenwicht zijn, vindt D66. Volgens Jordan zijn hoge warmtekosten vaak een gevolg van een verkeerde investering. D66 wil dat het stadsbestuur uitzoekt of voorkomen kan worden dat dit soort keuzes in de toekomst worden gemaakt.