In het onlangs gerenoveerde Ankerpark in Leiden wordt een kunstwerk geplaatst dat de in 1978 opgeblazen schoorsteen van de Grof verbeeldt. Het kunstwerk wordt geplaatst als herinnering aan de N.V. Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij.

Het 15 meter hoge bouwsel past niet binnen het bestemmingsplan, maar de Leidse gemeenteraad ziet er geen kwaad in, zo bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling.

Ook kwamen er vanuit de stad geen bezwaren tegen de komst van de schoorsteen. De stomp van de oude schoorsteen is bewaard gebleven en de stalen constructie wordt rond de sokkel van de voormalige fabrieksschoorsteen opgebouwd.

In het huidige Ankerpark werd in 1837 de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij gevestigd. De belangrijkste resten van de Grofsmederij zijn het fundament van de grote schoorsteen en de harde oeverwal van de singelgracht. Na afbraak van de gebouwen van de Grofsmederij in 1978 is het huidige park aangelegd.

Het kunstwerk maakt deel uit van het ontwerp voor het Ankerpark en geeft op de plek van de voormalige schoorsteen uiting aan het industriële verleden van de locatie. De schoorsteen wordt teruggebracht op een meer hedendaagse wijze. Op die manier zal de schoorsteen volgens de gemeente Leiden deel uitmaken van de innoverende stad.