De gemeente Leiden gaat twee verkeersdrempels in de Herenstraat, die eind vorig jaar werden geplaatst om de situatie veiliger te maken, komende week weer weghalen. De drempels zorgen namelijk door trillingen voor veel overlast bij omwonenden.

"De drempels zijn aangelegd als onderdeel van een pakket aan aanvullende maatregelen. Andere maatregelen in het pakket blijken effectief, zoals de bebording en drempel in de Koninginnelaan. In het licht van het hele pakket zijn de drempels in de Herenstraat het minst effectief, omdat het verkeer hier al goed afremt voorafgaand aan het maken van de bocht naar de Koninginnelaan", aldus de gemeente.

In plaats van de drempels wordt er aanvullende wegmarkering aangebracht om de situatie bij automobilisten onder de aandacht te brengen. De werkzaamheden duren van maandag 9.00 uur tot dinsdag 15.00 uur.

"Voorafgaand aan het aanleggen van de drempels is deskundig trillingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen geen risico's naar voren als gevolg van het aanleggen van de drempels", zo laat de gemeente aan bewoners weten.

"De reden dat hier toch trillingen optreden, is doordat onder andere vrachtwagens de drempels met een snelheid hoger dan 15 kilometer per uur naderen en niet recht over de drempel rijden. De drempel wordt daardoor aangestoten en dat levert trillingen op."

Deze drempels zijn zogenoemde busdrempels waarbij de wielen van de vrachtwagens langs deze drempels rijden wat normaal gezien geen overlast geeft. Aan de andere zijde van de fietsrotonde, in de Koninginnelaan, is ook een drempel aangelegd. Deze geeft volgens de gemeente geen hinder of klachten, waarschijnlijk omdat deze verder van de gevels ligt en omdat zwaar verkeer deze drempel beter en rechter aansnijdt.