De provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis hebben hun plannen voor het kruispunt van de N206 met de Voorschoterweg in Leiden gewijzigd. Door een aanpassing kan het kruispunt nu tot en met de zomer van 2022 openblijven voor al het verkeer. Daarna is de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost klaar en komt het kruispunt te vervallen.

Om de Tjalmaweg te verdiepen wordt de bestaande situatie op het kruispunt wel aangepast. Verkeer vanuit Leiden naar Valkenburg 't Duyfrak kan straks na het kruispunt rechtsaf slaan en via de nieuwe rotonde op de kruising van de Voorschoterweg en de Torenvlietslaan rijden.

Verkeer uit Valkenburg naar Katwijk kan in de tijdelijke situatie, behalve via het kruispunt, ook via de rotonde rechtsaf de tijdelijke N206 op rijden.

Met de aanpassing van de plannen komt de provincie tegemoet aan de zorgen die buurtbewoners uitten over de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van hun omgeving.