Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk gaan samen aan een nieuw duurzaam warmtenet werken. Voor het net met restwarmte uit de Rotterdamse haven willen de gemeenten 2 miljoen euro reserveren. Bijna de helft van dat geld komt uit Leiden.

"Het plan is duurzaam, haalbaar en betaalbaar", licht Leids wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) toe. Volgens het plan komt er een grote pijpleiding, de zogenoemde warmterotonde, van de Rotterdamse haven via Den Haag naar de regio Leiden.

Omdat dat veel geld kost, werd er eerder nog gemeld dat gemeenten van tevoren een bepaalde warmteafname moesten garanderen. Die voorwaarde is inmiddels van tafel en de gemeenten gaan nu samen 2 miljoen euro investeren om de infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe pijpleiding. "Wij laten met deze investering zien dat we ons graag aansluiten op de warmte uit Rotterdam. Dat geeft de Gasunie, die de pijpleiding moet leggen, het vertrouwen dat het project rendabel wordt."

Er is nog geen garantie dat de pijp er echt gaat komen. "We hebben de intentie uitgesproken dat het gaat gebeuren", zegt Spijker hoopvol. "Ik ga ervan uit dat het doorgaat, maar het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam moeten er nog over besluiten. Er is dus nog geen zekerheid." Mocht het niet doorgaan, dan is er nog niks verloren, meent Spijker. "We moeten sowieso investeren in een duurzamer warmtenet."

Deze zomer moet duidelijk worden hoe de 2 miljoen euro wordt uitgegeven. Ook wordt verkend of het nut heeft om een regionaal investeringsfonds op te richten. "Dat kan financiële zekerheid aan het plan geven. Maar we moeten nog uitzoeken of investeerders bereid zijn om geld in te leggen en of dat ook echt de gewenste zekerheid oplevert."

Wanneer het hele project afgerond kan zijn, weet de wethouder nog niet precies. "Als alles meezit, kan de pijp in 2026 in de grond liggen. Maar er zitten dus nog een aantal onzekerheden in dit proces."