De gemeente Leiden heeft opdracht gegeven voor de verplaatsing van 21 eiken voor de aanleg van de zogenoemde 'Hartlijn'. Bij de verplaatsing worden 'ratelstrips' gebruikt om de vogels te verjagen, en die plastic strips komen los en zwerven rond.

De Partij voor de Dieren in Leiden heeft wethouder Paul Dirkse donderdagavond vragen gesteld over het gebruik van ratelstrips op het Leiden Bio Science Park.

Voor de aanleg van de zogenoemde Hartlijn, een groene route voor fietsers en voetgangers over het Bio Science Park, moeten 21 eiken langs de Zernikedreef verdwijnen. Het is de bedoeling dat de bomen worden verplant en niet gekapt. Volgens de planning gaat dat later deze maand gebeuren.

Omdat half maart het broedseizoen is begonnen, heeft de aannemer die de klus in opdracht van de gemeente Leiden gaat uitvoeren kunststof ratelstrips in de betreffende bomen geknoopt. Die moeten ervoor zorgen dat vogels niet in de eiken gaan nestelen. Bomen moeten namelijk met rust gelaten worden als vogels erin broeden of er jongen in groot brengen.

Partij voor de Dieren: 'Dit is al het zoveelste incident'

Fractievoorzitter Martine van Schaik van de PvdD vroeg Dirkse waarom de bomen uitgerekend tijdens het broedseizoen verplaatst gaan worden. "Doe het gewoon wat later, dan zijn er helemaal geen ratelstrips nodig."

Volgens Dirkse kon dat hier niet, omdat een miljoenenbijdrage van de provincie Zuid-Holland mogelijk in gevaar komt als er vertraging optreedt. De wethouder bezwoer verder dat de plastic ratels niet in de natuur terecht zijn gekomen. "Er stond een harde wind, waardoor er enkele strips zijn losgeraakt. Er is toen meteen actie ondernomen en alles is opgeruimd."

Van Schaik is nog niet tevreden. Ze begrijpt niet waarom er keer op keer plastic in de natuur terechtkomt bij werkzaamheden die de gemeente laat uitvoeren. "Zeg aannemers dat wij geen kunststof willen. Dit is al het zoveelste incident."

Volgens Dirkse heeft die wens de aandacht bij de gemeente, maar is het in de praktijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. "Bovendien is het ook niet zo dat alle toepassingen van kunststof materialen slecht zijn voor het voor milieu."