De gemeente Leiden heeft in samenwerking met de politie, brandweer en Omgevingsdienst West-Holland donderdag integrale controles uitgevoerd in de Sint Aagtenstraat in Leiden.

Bij de controle werden verschillende overtredingen van de milieuregels geconstateerd. Ook werden personen aangetroffen waarvan de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) niet overeenkomt met de daadwerkelijke situatie.

Daarnaast werd één pand niet brandveilig bevonden en werden er in aangrenzende panden overtredingen van de bouwvoorschriften vastgesteld.

Het streven van de gemeente is dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Het regelmatig houden van integrale controles levert daar een bijdrage aan. Deze acties worden niet van tevoren aangekondigd.