Met de kap van de eerste boom zijn de werkzaamheden aan de Langegracht in Leiden begonnen. Tussen nu en december 2022 worden de hele Langegracht, de Oude Herengracht en de Houtmarkt grondig vernieuwd.

Met geluidsarm asfalt, een apart riool voor hemelwater en dertig extra bomen moeten de straten worden voorbereid op de toekomst.

Het hele gebied van de Langegracht, Oude Herengracht en de Houtmarkt wordt heringericht en krijgt een vergelijkbare stijl als de Hooigracht. Waar de Hooigracht bij de Pelikaanstraat echter zijn groene middenberm verloor aan tegels, krijgt de Langegracht juist een bredere groenstrook in het midden.

De Langegracht wordt onderdeel van de route voor hoogwaardig openbaar vervoer en krijgt geluidsarm asfalt. Ook wordt alle straatverlichting vernieuwd. Alle fietspaden worden eenrichtingsverkeer, ook het stuk bij supermarkt Dirk van den Broek van het politiebureau tot de Lange Mare, waar je nu nog twee kanten op mag fietsen.

Op maandag 29 maart wordt de hele noordkant van de Langegracht afgesloten. Auto's kunnen vanaf dan dus alleen nog maar van de Lammermarkt naar de Klokpoort rijden. Wie de andere kant op wil, moet omrijden over de Zijlsingel, de Kooilaan en de Willem de Zwijgerlaan. Fietsers kunnen dan het fietspad aan de zuidkant van de Langegracht gebruiken. Eind oktober moet de hele noordkant klaar zijn.

In het voorjaar van 2022 moet het stuk van de Langegracht tot aan de Klokpoort voltooid zijn. Daarna wordt het stuk richting de Herengracht aangepakt, waarbij ook de Houtmarkt en de Oude Herengracht worden meegenomen. Eind 2022 moet alles helemaal klaar zijn.