De rechter heeft de gemeente Leiden op de vingers getikt en de vergunningverlening voor het studentenhuis aan de Haagweg 47 vernietigd. Het voormalige kantoorpand aan de Haagweg had onder de huidige voorwaarden geen studentenhuis mogen worden.

Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die was aangespannen door omwonenden van de Haagweg die bang zijn voor overlast.

De gemeente had bij het verlenen van de vergunning voorwaarden gesteld om overlast te voorkomen. Zo is het afspelen van versterkte muziek alleen toegestaan met gesloten ramen en mag de tuin in de avond en nacht slechts beperkt worden gebruikt.

Een aantal aanvullende voorwaarden, over het plaatsen van onder meer afval, bierkratten en fietsen, was weliswaar opgenomen in het huishoudelijk reglement van het pand, maar niet in de vergunning. Volgens de rechtbank hadden ook die eisen in de vergunning moeten staan.

Een ander bezwaar van de rechtbank is het handhaven van de regels. De gemeente heeft een plan opgesteld om extra te handhaven rond het pand, maar dit plan is onderdeel van een convenant tussen de studenten, de buurt en de gemeente.

Gemeente heeft acht weken om om nieuw besluit te nemen

Doordat dit convenant nooit is ondertekend, is de gemeente nu niet verplicht om te handhaven. De rechter begrijpt niet waarom de handhaving onderdeel is van het convenant en niet direct van de vergunning.

Vanwege deze twee bezwaren heeft de rechtbank het besluit om de vergunning te verlenen vernietigd. De gemeente heeft nu acht weken om een nieuw besluit te nemen en moet de proceskosten vergoeden aan de omwonenden. Omdat in een eerder stadium niet op tijd is gereageerd op bezwaren, moet de gemeente ook nog een dwangsom betalen.

In de rechtszaak werden veel buurtbewoners vertegenwoordigd, die allemaal bezwaar hadden tegen het studentenhuis. Bovendien was het afgelopen jaar door de coronapandemie niet representatief voor een normaal studentenleven.