De Leidse wethouder Marleen Damen wil een loket openen om personen zonder verblijfsvergunning toch te kunnen helpen met medische en juridische bijstand. Ongedocumenteerden worden al sinds mei 2020 niet meer opgevangen in de regio.

Sinds de sluiting van de bed-bad-broodopvang in mei kunnen personen zonder verblijfsvergunning niet meer terecht voor juridische en medische hulpverlening.

Zij werden na de sluiting opgevangen in een landelijke vreemdelingenvoorziening in Rotterdam. Slechts vier van de 33 ongedocumenteerden kwamen echter daadwerkelijk in deze voorziening terecht.

De VVD Leiden kan zich niet vinden in het voorstel van de wethouder en dient dinsdagavond een motie in. De partij vreest dat zo'n loket tot meer illegaliteit zal leiden. "Mensen die uitgeprocedeerd zijn en illegaal in Leiden verblijven, kunnen goede opvang krijgen in de LVV in Rotterdam", aldus VVD-raadslid Alyssa Voorwald. Daarnaast vreest de partij voor de financiële impact van het loket, die ongeveer 100.000 euro zal kosten.

De motie wordt dinsdag in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving besproken. Voorwald hoopt hierbij bijval te krijgen van andere partijen.