Inwoners van Leiden kunnen sinds kort een eigen afvalsleutel van hun eigen 'geadopteerde' container krijgen. Met de sleutel kunnen ze zelf klemmende afvalcontainers openmaken. De eerste sleutel is inmiddels uitgedeeld.

Maandelijks komen bij de gemeente ruim zevenhonderd meldingen binnen over ondergrondse afvalcontainers die klemmen of omringd zijn door vuilniszakken.

Daarom dienden GroenLinks en VVD Leiden een voorstel in dat inwoners in staat moet stellen om klemmende afvalcontainers zelf te verhelpen. De motie is door de gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Vanaf nu kunnen Leidenaren dus een container adopteren én een afvalsleutel krijgen.

"Wanneer je een container adopteert, ben jij diegene die in de gaten houdt of al het vuilnis nog in de container past", legt GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder uit. "En zo nodig ruim je het zwerfafval eromheen op. Daarnaast sein je de gemeente in wanneer er problemen zijn."

Aanvullend op het adopteren van een container, kunnen mensen nu ook een 'Leidse afvalsleutel' krijgen. Met de sleutel van de container kan direct actie ondernomen worden als een container klemt. Schreuder: "De containers klemmen regelmatig, doordat iemand er bijvoorbeeld een te volle vuilniszak in heeft gestopt. De gemeente krijgt hier geen automatische melding van. Zij krijgen pas een melding wanneer de bak vol zit."

Verantwoordelijk voor leefomgeving

Met het initiatief hopen GroenLinks en VVD dat de hoeveelheid zwerfafval op straat en het aantal klachten bij de gemeente afneemt. Daarnaast brengt het volgens Schreuder ook andere positieve effecten met zich mee. "Inwoners krijgen een stukje eigenaarschap over hun woonwijk. Hierdoor ga je je verantwoordelijk voelen voor je leefomgeving. Een schone stad is een veilige stad waar mensen elkaar misschien sneller ontmoeten."

Remco Stolwijk is secretaris van de vereniging van eigenaren (vve) van zijn flatgebouw en is de eerste Leidenaar met een afvalsleutel op zak. "Het regende klachten van bewoners bij de vve over klemmende containers. We belden dan de gemeente, maar het duurde vaak twee à drie dagen voordat zij het kwamen regelen. Nu ik de afvalsleutel heb, kunnen we het gelijk zelf oplossen. Het werkt echt fantastisch."