Bijna alle oppositiepartijen uit de Leidse gemeenteraad willen uitleg van het stadsbestuur over het weggelakte Wob-verzoek van Leidenaar Ad van der Waals. De inwoner kreeg na een verzoek stukken over het Roomburgerpark terug die met inkt voor zeker 90 procent onleesbaar waren gemaakt.

Volgens de Wet openbaarheid bestuur (Wob) hoeft de overheid geen persoonlijke opvattingen van ambtenaren of persoonlijke gegevens te verstrekken. "De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van groter gewicht dan algemene openbaarmaking van deze informatie", kreeg Van der Waals terug als uitleg.

De Leidenaar vindt het "verbluffend" en geeft aan dat hij niet weet of het overzicht volledig is. Van der Waals heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de gang van zaken, maar hij verwacht niet dat hij de informatie op tijd zal krijgen. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen wordt op 15, 16 en 17 maart namelijk het referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark gehouden.

De bijna volledige oppositie vraagt zich af welk signaal het stadsbestuur met het 'weggelakte' document denkt af te geven. De partijen vragen nu om de informatie op korte termijn alsnog te verstrekken.