Leiden ontvangt een bijdrage van het Rijk van 4,05 miljoen euro voor woningbouw in het stationsgebied. Donderdag zijn de woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"We zijn echt heel trots", zegt wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking. "Met onder andere deze bijdrage kunnen we de openbare ruimte aanpakken en bijvoorbeeld kabels en leidingen verleggen."

Het geld is vooral bedoeld voor het gebied tussen de Morssingel en het huidige busplatform en omvat het Morssingelterrein en bijvoorbeeld de zogenoemde Trafolocatie. Er worden zo'n zevenhonderd woningen aan het gebied toegevoegd.

Spijker: "Een groot deel daarvan valt in het betaalbare segment." Voor het stationsgebied is een financieel tekort omdat de kosten voor de ambities op het gebied van duurzaamheid, de hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied, het percentage sociale huur en de inbreng van vastgoed hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop van de bouwkavels. Met de cofinanciering van 4,05 miljoen euro van het Rijk, kan de gemeente dit tekort voor de helft dekken.

Woningbouwimpuls voor betaalbaardere en meer woningen

In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. De doelstelling van die impuls is om bij te dragen aan de bouw van ten minste 65.000 woningen. Met deze bijdrage wil het Rijk er voor zorgen dat de woningen er sneller komen, betaalbaarder zijn of dat er meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.

In september 2020 ontving Leiden ook al bijna 10 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Werninkterrein en de Lammenschansstrip. Met de drie aanvragen samen maakt de woningbouwimpuls-subsidie de versnelde bouw van bijna drieduizend woningen in Leiden mogelijk.