Het Havenplein en het Havenhoofd, ook wel bekend als het Driekhoeksplein, in de Leidse Havenwijk worden opnieuw ingericht. Over ongeveer een jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Wethouder Ashley North (GroenLinks) is verantwoordelijk voor de herinrichting van het gebied. "Het is een van de mooiste stukken in Leiden wat mij betreft, maar de kwaliteit van de openbare ruimte is daar niet zo hoog", zegt hij tegen nieuwspartner Sleutelstad.

In het plan komt er niet alleen meer groen bij, maar moeten ook gevaarlijke verkeerssituaties worden opgelost. "Je ziet met name dat fietsers en automobilisten elkaar daar moeilijk kunnen zien", zegt North over het Havenplein. "Door net wat ruimere bochten te maken en wat parkeerplaatsen te verleggen wordt het overzichtelijker."

Inwoners hebben vooral invloed op herinrichting Havenhoofd

Omwonenden konden hun inbreng geven door een reactie in te sturen via het gemeentelijke participatieplatform, waar ook wordt gemeld dat de invloed van de reacties op het uiteindelijke ontwerp beperkt is.

North zegt dat dit vooral geldt voor de herinrichting van het Havenplein, aangezien hiervoor in 2017 al een participatieronde is geweest. "Bij het Havenhoofd is de invloed nog wat groter. Daar hebben we verschillende ontwerpen gemaakt en kan iedereen echt nog aangeven welke versie ze meer zien zitten."

Voor het ontwerp van het Havenplein liggen de grote lijnen al vast, maar de inbreng van inwoners kan wel nog invloed hebben op de laatste beslissingen. "Dan kun je denken aan details zoals plantsoortkeuze, of waar een container precies komt te staan", verduidelijkt North.

Voor het Havenplein komt geen volledig nieuw ontwerp. Online wordt nog bekendgemaakt wat er met de inbreng van bewoners wordt gedaan. De definitieve versie van het ontwerp voor het Havenhoofd wordt rond 10 mei bekendgemaakt. Volgens planning wordt er dan in het najaar gestart met de herinrichting, die in februari 2022 klaar moet zijn.