De gemeente Leiden heeft subsidies verleend aan voor- en tegenstanders van de herinrichtingsplannen die het stadsbestuur heeft gemaakt voor het Roomburgerpark.

In de plannen van de gemeente Leiden wordt het Roomburgerpark een wijksportpark met onder meer een extra hockeyveld. De Leidse Sportfederatie (LSF) en hockeyclub Roomburg hebben voor hun campagnevoorstellen geld gekregen. Het is niet bekend om welk bedrag het gaat.

Voor een tegencampagne is budget beschikbaar gesteld voor acties van de Vrienden van het Roomburgerpark en de Bomenbond Rijnland. Beide organisaties willen het park groen houden. De Bomenbond gaat een animatie en een infographic laten maken.

Er komen ook neutrale campagnes. Zo krijgt Sleutelstad geld voor een factcheck waarin de beweringen van voor- en tegenstanders tegen het licht worden gehouden en ook voor een televisiedebat rond het referendum. Ook de Lorentzschool heeft geld gekregen voor een neutrale campagne.

Naast de genoemde partijen gaat er in alle drie de categorieën ook geld naar campagnes van (collectieven van) inwoners.

In totaal werden zeventien aanvragen ingediend, daarvan zijn er vijftien gehonoreerd. De twee afgewezen aanvragen zijn van een bewonerscollectief en werden vanwege formele redenen afgewezen. De subsidieregeling bood geen herkansing waarin een aangepaste aanvraag mogelijk was.