De trajectcontrole die sinds begin november op de N11 de vaste flitspalen vervangt, heeft in twee maanden tijd bijna 7.500 snelheidsovertredingen vastgelegd. Dat zijn er per maand gemiddeld 1.250 meer dan toen er nog met flitspalen werd gewerkt. In 2020 werden er in totaal 32.307 snelheidsovertredingen uitgeschreven op de N11.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het grotere aantal overtredingen aan de nieuwe methode van controleren ligt. "Het is nog te vroeg om het effect van de trajectcontrole te zien. Automobilisten moeten ook nog wennen aan de nieuwe situatie dat de snelheid niet op een vaste plek door een flitspaal wordt gecontroleerd, maar over een langer traject."

Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie blijkt dat er op de N11 in 2020 al fors minder verkeersovertredingen geconstateerd zijn dan in 2019. De daling van 67.004 snelheidsboetes in 2019 naar 32.307 in 2020 valt toe te schrijven aan de coronamaatregelen die leidden tot een minder verkeer. Ook de meest beruchte flitspaal op de N11, voor de afslag Hazerswoude, was in 2020 al niet meer volledig actief.

Het eerste deel van de controle van Leiden richting Bodegraven ligt tussen hectometer 2,2 (na kruising Zoeterwoude) en 5,4 (voor afslag Hazerswoude). Dan start het tweede deel van de controle na afslag Leidsche Schouw bij Alphen aan den Rijn (hectometer 9,3) en eindigt voor de afslag Bodegraven en de aansluiting A12 ter hoogte van hectometer 11,1.

In omgekeerde richting richting, van Bodegraven naar Leiden, is de trajectcontrole actief tussen hectometer 10,9 en 9,2 en tussen hectometer 5,7 en 2,2. De flitspalen bij de kruising op de N11 blijven staan. Er wordt echter alleen geflitst bij het negeren van rood licht.

De trajectcontrole op de N11 handhaaft de snelheid over een langere afstand. Het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten, gemeten in beide deeltrajecten. Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid. Overtredingen van de maximumsnelheid worden automatisch doorgezet naar het CJIB.