Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, is maandag tijdens zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Leidse burgemeester Henri Lenferink overhandigde de koninklijke onderscheiding tijdens het feestelijke afscheid in de Pieterskerk.

Stolker startte zijn wetenschappelijke loopbaan in 1979 bij de afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Hij doceerde daar het vermogensrecht, waaronder het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidsrecht. Op 8 februari 2013 werd Stolker benoemd tot rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

De universiteit maakte onder zijn leiding een sterke groei door. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek werden met elkaar verweven, kregen de hoogste prioriteit en werden succesvol gestimuleerd en gefaciliteerd met inachtneming van betrokkenheid van alle universitaire geledingen.

Stolker was medeverantwoordelijk voor het opnieuw vormgeven van het concept European Capital of Science. Leiden is de eerste stad in Nederland die deze titel in 2022 mag dragen. Sinds 2016 is Stolker lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.