De gemeente Leiden ondersteunt campagneactiviteiten rondom het referendum voor de herinrichtingsplannen voor het Roomburgerpark met een totaalbedrag van 58.446,40 euro. Leidenaren kunnen half maart stemmen voor het referendum.

Van het bedrag gaat 24.099,90 euro naar activiteiten van tegenstanders van het inrichtingsvoorstel, 20.926,50 euro naar de voorstanders en 13.420 euro naar neutrale partijen. Wat die activiteiten precies inhouden, is nog niet bekendgemaakt.

De gemeenteraad had eerder maximaal 100.000 euro beschikbaar gesteld om de campagnes te ondersteunen. Na advies van de referendumkamer heeft het college van burgemeester en wethouders nu vijftien aanvragen (deels) gehonoreerd. In totaal kwamen er zeventien aanvragen binnen.