Natuurgebieden zouden beter beschermd kunnen worden door middel van een speciale stikstofkaart die de stikstofuitstoot in kaart brengt. Dit schrijven Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden en Ton Brouwer van Gispoint in hun rapport.

Volgens Erisman beschermd het huidige stikstofbeleid slechts een derde van alle Natura 2000-gebieden. Met een gebiedsgerichte aanpak zou tweemaal zoveel natuurgebied beschermd kunnen worden.

Erisman en Brouwer maakten de kaart door Nederland op te delen in vakjes van één bij 1 kilometer en voor elk vak te berekenen waar de stikstofuitstoot terechtkomt. De meeste stikstofuitstoot bleek vooral te liggen in de Gelderse vallei en op de zandgronden in Brabant, Overijssel, Gelderland en Drenthe.

"Door deze gebieden aan te pakken is daarnaast ook klimaatwinst te halen, je slaat dus meerdere vliegen in één klap", aldus Erisman. "We moeten inzoomen op de gebieden die momenteel het meeste vervuilen en daar de stikstokuitstoot van de landbouw omlaag brengen. Door zo'n gebiedsgerichte aanpak kunnen we met dezelfde vermindering van de stikstofuitstoot een veel groter effect teweegbrengen dan met de aanpak in het huidige stikstofbeleid."

Deze nieuwe aanpak zou gepaard gaan met een beloningssysteem voor uitstootvermindering en een effectief opkoopbeleid. "Zo'n opkoopbeleid bestaat nu ook al, maar houdt onvoldoende rekening met de verspreiding van stikstof", licht Erisman toe.