De Leidse burgemeester Henri Lenferink denkt niet dat een avondklok veel effect zal hebben, omdat het in de avond toch al behoorlijk stil op straat is en de meeste bijeenkomsten al lang niet doorgaan. "Maar ik begrijp het invoeren ervan wel", aldus Lenferink.

"We zijn gestart met vaccineren en door de lockdown neemt het aantal nieuwe besmettingen nu flink af. Dat is positief, maar met de komst van de nieuwe mutaties van het virus kan de situatie plotseling helemaal kenteren, omdat die zoveel besmettelijker zijn", zegt Lenferink.

Als de Tweede Kamer donderdag instemt met de invoering van een avondklok, mag niemand tussen 20.30 en 4.30 uur naar buiten. Wel zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor het uitlaten van de hond of het verlenen van hulp aan mensen of dieren in nood. Ook mantelzorgers vallen buiten het gebod. Mensen die zich niet aan de avondklok houden, krijgen een boete van 95 euro.

Naast de avondklok mogen mensen thuis per dag voortaan nog maar één persoon op visite krijgen en komt er een inreisverbod uit een aantal risicolanden. Dat zijn Engeland, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika.